Nieuw voicemail-systeem T-Mobile - ALL
Nieuw voicemail-systeem T-Mobile • Dean One

Nieuw voicemail-systeem T-Mobile


Tussen 15 en 28 maart vernieuwt T-Mobile haar voicemail-systeem voor mobiele telefonie. Dit biedt kansen om nu en in de toekomst nieuwe gebruiksmogelijkheden te introduceren. Jouw klanten krijgen nog meer service.  Alle gebruikers met een T-Mobile abonnement worden automatisch en zonder onderbrekingen overgezet naar het nieuwe voicemail-systeem.

Zij worden via SMS op de hoogte gehouden van de vorderingen. Het overzetten naar het nieuwe voicemail-systeem geldt zowel voor reguliere voicemail als Visual Voicemail (iPhone). Na het overzetten blijven alle voicemail-instellingen hetzelfde. 

Informeren van de gebruikers 

T-Mobile informeert alle gebruikers via SMS. Dit gebeurt op drie momenten. Het eerste bericht wordt twee weken voor het overzetten gestuurd, het tweede bericht één week voor het overzetten. Het derde bericht wordt binnen twee weken na het overzetten verstuurd.  De eerste twee SMS-berichten bevatten de informatie over de periode waarbinnen het overzetten plaats gaat vinden. Ook bevatten de berichten een link naar de internetpagina over voicemail. Hier staan de antwoorden op de meest gestelde vragen. Via het derde bericht wordt bevestigd dat het overzetten heeft plaatsgevonden. 

Belangrijk om te weten

  • In de week van het overzetten kunnen voicemail-instellingen niet worden gewijzigd. 
  • Iedere gebruiker dient vóór het overzetten zijn toegangscode  te wijzigen, want voor nog betere beveiliging gaan er striktere voorwaarden gelden. Deze toegangscode is onder meer nodig als  gebruikers vanuit het buitenland hun voicemail willen beluisteren. Voldoet de toegangscode niet aan de nieuwe voorwaarden, dan heeft de gebruiker vanuit het buitenland na het overzetten geen toegang meer tot de voicemail-box. Toegang is dan uitsluitend weer mogelijk door na terugkomst in Nederland de toegangscode te wijzigen. Hoe de gebruiker de toegangscode kan wijzigen is terug te vinden op de voicemail internetpagina. 
  • De nieuwe voorwaarden voor de toegangscode zijn:

         – Minimaal 4 en maximaal 8 cijfers (advies om minimaal 5 cijfers te gebruiken)

         – Niet meer dan 2 identieke cijfers achter elkaar (bijvoorbeeld geen 22281)

         – Geen (delen van een) opeenvolgende reeks (bijvoorbeeld geen 12368 of 876543).

  • Voicemail is en blijft bereikbaar via het ‘verkorte’ nummer 1233. Wordt er van het ‘lange’ 06 nummer gebruik gemaakt, dan dient een beperkt aantal gebruikers tot twee weken na de overzetting de voicemail te bereiken via het tijdelijke nummer 06 24001234 in plaats van 06 24001233. Na maximaal twee weken is het originele nummer 06 24001233 weer beschikbaar. Hier volgt echter geen bericht over. 
  • De opgeslagen berichten van vóór de overzetting kunnen via het nieuwe voicemail-systeem nog 21 dagen worden beluisterd. Daarna worden deze berichten automatisch definitief verwijderd en zijn ze niet meer beschikbaar.